Primerno ime podjetja

Veliko polemik je danes o tem, kako izbrati najprimernejše ime podjetja. O tem kakšno naj bo ime podjetja in kaj naj vse ime kot tako nosi in označuje, je bilo že ogromno napisano. Številni so mnenja, da čeprav še morda nimate registrirane blagovne znamke, ime podjetja na nek nosi že označbo neke blagovne znamke, ki jo že ali še boste tržili. Če pri tem pozabite na omejitve slovenskega jezika in slovenske abecede ali mrtvega jezika kot je latinščina, velja o tem splošno prepričanje, da mora biti ime čim krajše in kar se da preprosto, saj študije kažejo, da si ljudje lažje zapomnijo imena, ki gredo lepo v uho, označujejo oglaševano dejavnost in hkrati promovirajo obstoječo ali bodočo blagovno znamko. Gre namreč za to da se želimo našim kupcem čimbolj približati, to pa nam bo uspelo le tako, če bomo izbrali dovolj ustrezno in lahko izgovorljivo ime na način, da se bodo potrošniki z lahkoto poistovetili z imenom in njemu pripadajoči dejavnosti. Sicer je od vsakega posameznika odvisno, v kakšne razsežnosti želi, da gre njegovo na novoustanovljeno podjetje, a povečini si podjetje registriramo z željo po uspehu. Takrat gledamo na ime podjetja in njegovo podobo celostno. Kar pomeni, da želimo vse kar sodi zraven. V takšnih primerih je najbolje, da se odločimo za celotno grafično podobo. Pri tem dovolite, da vam svetujejo strokovnjaki, sami pa si izmislite ime podjetja, saj bo tako mnogo lažje.

This entry was posted in Podjetništvo. Bookmark the permalink.