Prevajanje pogodb v srbščino

V Srbiji deluje več kot 1400 slovenskih podjetij ter zaposlujejo 22000 ljudi. Menjava med državami znaša 640 milijonov. Slovenska podjetja so vložila preko 1,4 milijarde evrov v različne investicije. Največ zanimanja je za tekstilno ter avtomobilsko industrijo. Prednost Srbije je predvsem poceni delovna sila ter nižji davki. Skupno sodelovanje na področju gradbeništva, energetike ter turizma se pozitivno odraža predvsem v gospodarstvu. Prevajanje v srbščino je pomembno tudi za slovenske politike, kateri niso vešči srbskega jezika.

Sodno overjeni prevodi srbščine, so tako postali ključni del sklepanja pogodb. Strokovno prevajanje srbščine je vedno bolj iskano v Sloveniji. Pri sklepanju pogodb je potrebno dosledno upoštevati pravila srbskega jezika ter srbske zakonodaje. Prevajanje v srbščino zahteva sodelovanje naročnika, pravnika ter prevajalca. Takšni prevodi vam olajšajo komunikacijo.  Slabo prevedeno besedilo ali pogodba, odraža površnost.

Prevajanje srbščine v slovenščine

Prevajanje v srbščino opravljajo prevajalci, ki uporabljajo srbščino kot materni jezik. Srbščina izhaja iz italijanskega, nemškega ter turškega jezika. V Srbiji je uzakonjena pisava cirilica, v računalništvu se uporablja tudi latinica.

Prevajanje strokovnih besedil lahko opravljajo samo prevajalci, kateri imajo diplomo iz srbščine. Pogodba med strankama je ključnega pomena, zato je priporočljivo, da je v sam prevod vključeno tudi lektoriranje. Pri katerem se prilagodi jezikovnim, kulturnim ter drugim zahtevam srbskega trga. Kvalitetno prevajanje v srbščino, zahteva prevajalca z dolgoletnimi izkušnjami. Prednost slovenskih podjetij v Srbiji je predvsem močna povezanost z nekdanjo državo. Zato je prodor na srbski trg lažji. Podjetja se zavedajo, da za uspešni predor na srbski trg potrebujejo ustrezno izobrazen kader. Različne delavnice poskrbijo, da delavci osvojijo osnove srbskega jezika.

This entry was posted in Jeziki in prevajanje and tagged . Bookmark the permalink.